Search by the certificate serial number

Subject T=referent,serialNumber=P716820,G=Iva,SN=Slatinská,CN=Iva Slatinská,OU=84,OU=Oddělení sekretariát a obecní živnostenský úřad,O=Město Telč [IČ 00286745],OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: iva.slatinska@telc.eu
Serial number 5173558
Valid from Aug 13, 2019
Valid until Aug 12, 2020
Issuer PostSignum QCA
State Valid DER / PEM / TXT(UTF-8)