Search by the certificate serial number

Subject T=referent,serialNumber=P124891,G=Jitka,SN=Šmachová,CN=Jitka Šmachová,OU=76,OU=Oddělení sekretariát a obecní živnostenský úřad,O=Město Telč [IČ 00286745],OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: jitka.smachova@telc.eu
Serial number 3689080
Valid from Sep 13, 2018
Valid until Sep 13, 2019
Issuer PostSignum QCA
State Valid DER / PEM / TXT(UTF-8)