Search by the certificate serial number

Subject T=referent,serialNumber=P124891,G=Jitka,SN=Šmachová,CN=Jitka Šmachová,OU=76,OU=Oddělení sekretariát a obecní živnostenský úřad,O=Město Telč [IČ 00286745],OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: jitka.smachova@telc.eu
Serial number 3689080
Valid from 13.09.2018 07:04:22 (UTC)
Valid until 12.09.2019 22:00:00 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Expired DER / PEM / TXT(UTF-8)