Search by the certificate serial number

Subject T=vedoucí,serialNumber=P27286,G=Jana,SN=Matoušková,CN=JUDr. Jana Matoušková,OU=03,OU=Odbor vnitřních věcí,O=Město Telč [IČ 00286745],OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: jana.matouskova@telc.eu
Serial number 3680719
Valid from 10.09.2018 13:00:22 (UTC)
Valid until 30.09.2019 13:00:22 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Expired DER / PEM / TXT(UTF-8)