Search by the certificate serial number

Subject T=referent,serialNumber=P124891,G=Jitka,SN=Šmachová,CN=Jitka Šmachová,OU=76,OU=Oddělení sekretariát a obecní živnostenský úřad,O=Město Telč,OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: jitka.smachova@telc.eu
Serial number 22828548
Valid from 16.01.2023 09:32:01 (UTC)
Valid until 05.02.2024 09:32:01 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Valid DER / PEM / TXT(UTF-8)