Search by the certificate serial number

Subject T=referent,serialNumber=P810504,G=Lukáš,SN=Pivonka,CN=Lukáš Pivonka,OU=75,OU=Odbor rozvoje a územního plánování,O=Město Telč,OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: lukas.pivonka@telc.eu
Serial number 22717300
Valid from 22.09.2022 12:04:21 (UTC)
Valid until 12.10.2023 12:04:21 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Valid DER / PEM / TXT(UTF-8)