Search by the certificate serial number

Subject T=referent,serialNumber=P716820,G=Iva,SN=Slatinská,CN=Iva Slatinská,OU=84,OU=Oddělení sekretariát a obecní živnostenský úřad,O=Město Telč,OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: iva.slatinska@telc.eu
Serial number 22689502
Valid from 15.08.2022 13:17:22 (UTC)
Valid until 04.09.2023 13:17:22 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Valid DER / PEM / TXT(UTF-8)