Search by the certificate serial number

Subject T=vedoucí,serialNumber=P149390,G=Vladimír,SN=Švec,CN=Vladimír Švec,OU=88,OU=Odbor rozvoje a územního plánování,O=Město Telč,OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: vladimir.svec@telc.eu
Serial number 22513134
Valid from 03.11.2021 12:53:05 (UTC)
Valid until 23.11.2022 12:53:05 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Expired DER / PEM / TXT(UTF-8)