Search by the certificate serial number

Subject T=referent,serialNumber=P409563,G=Hana,SN=Přibylová,CN=Hana Přibylová,OU=133,OU=odbor finanční,O=Město Telč,OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: hana.pribylova@telc.eu
Serial number 22493771
Valid from 14.10.2021 08:10:24 (UTC)
Valid until 03.11.2022 08:10:24 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Expired DER / PEM / TXT(UTF-8)