Search by the certificate serial number

Subject T=vedoucí,serialNumber=P27286,G=Jana,SN=Matoušková,CN=JUDr. Jana Matoušková,OU=03,OU=Odbor vnitřních věcí,O=Město Telč,OrganizationIdentifier=NTRCZ-00286745,C=CZ
E-mail address: jana.matouskova@telc.eu
Serial number 22493311
Valid from 14.10.2021 05:09:22 (UTC)
Valid until 03.11.2022 05:09:22 (UTC)
Issuer PostSignum QCA
State Expired DER / PEM / TXT(UTF-8)